BEST MAKİNA olarak politikamız, şirket hedefleri ve stratejileri doğrultusunda nitelikli insan gücü alımını gerçekleştirmek, personel memnuniyetini sağlayarak etkili ve ortak hedef doğrultusunda ilerleyen bir organizasyon oluşturmak, BEST MAKİNA'nın sektördeki öncülüğünün devamlılığını sağlamaktır. 

Yukarıda belirtilen politikalar doğrultusunda İnsan Kaynakları ve Genel Yönetimin etkin ölçüm/değerlendirme test ve envanterlerinin kullanımı ile doğru adayları şirket bünyesine kazandırmaktan; tarafsız, anlaşılır değerlendirme sistemlerini oluşturarak başarılı performansı belirlemekten ve çalışanların bireysel gelişim alanlarını tanımlayarak çalışanın gerek duyduğu yetkinlikleri kazandırmaktan; maddi ve manevi takdir yöntemlerini hayata geçirerek başarılı performansın tanınmasını ve ödüllendirilmesini sağlamaktan sorumludur. 

BEST MAKİNA ailesi;

  • - Kendini, şirketi ve çevresini geliştirmeye açık ve istekli
  • - Sorumluluk almaktan çekinmeyen
  • - Etik değerlere saygılı
  • - İdealleri olan bireylerden oluşmaktadır.


Bu profildeki bireyler; yönetim ve İK bölümü tarafından maddi/manevi desteklenmekte; gelişimleri için her türlü imkan sağlanmakta, kariyerlerini başarı ile sürdürenler ödüllendirilmektedir.

x