Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kisisel Veri Saklama ve İmha Politikasi Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Güvenliğine Yönelik Politika Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni Veri Sorumlusuna Başvuru Formu Telesekreter Aydınlatma Metni
PDF Dosyasını Görüntüle / İndir PDF Dosyasını Görüntüle / İndir PDF Dosyasını Görüntüle / İndir PDF Dosyasını Görüntüle / İndir PDF Dosyasını Görüntüle / İndir PDF Dosyasını Görüntüle / İndir


 


Best Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. İçerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Best Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. 

İdari binamızın giriş kapıları, kat koridorları, bekleme alanı, çalışma ofisleri ve arşivinde, fabrika binamızın dış cepheleri, üretim alanları, deposu ve teknik ofislerinde; yemekhane binamızın girişi, cepheleri, soyunma odası (soyunma kabinleri hariç), yemekhane bölümünde ve otoparkta bulunan toplam 68 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi İşlem birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. 

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 15. Sokak No:5 Dilovası / Kocaeli adresine yazılı olarak gönderebilir veya info@bestmakina.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

x